Визия / Мисия

Нашата Визия

Да бъдем универсална, авторитетна банка лидер, с висока пазарна стойност, предлагаща достъпна и надеждна услуга с високо качество в Турция и навсякъде по света, банка на всички клиенти, банка приемаща своите човешки ресурси като най-ценния си актив, иницииаращи иновации и ценности, достойни на минало й на банка, която е пример за конкурентите ни, банка, която е винаги “ Повече от Банка“.

Нашата Мисия

Да бъдем банка представяща най-подходящите решения и предложения на своите клиенти, след подробно анализиране на техните нужди и очаквания, предоставяща на всяка една част от обществото най-широката гама от продукти и услуги, по най-бързия и най-ефективния начин, чрез добре развитата си мрежа и алтернативните си канали за разпространение, осъзнавайки етичните ценности и социалната си отговорност, развиваща дейност с устойчива доходност, според световните стандарти, и отдаваща най-голямо значение на удовлетворението на клиенти си.

Нашите стратегии

Банкиране за всеки

 • Да бъдем банка, от работата с която, клиентите изпитват спокойствие и удовлетвореност.
 • Да предлагаме универсално обслужване с едно и също високо качество, във всяка една точка на света.
 • Да управляваме много по-ефективно финансирането на земеделието и особено на индустриалното земеделие.
 • Да осигурим разширяването на националната и глобалната ни мрежа за за обслужване на клиенти.

Ефективно банкиране

 • Осигуряване на оптимизация на секторното разпределение в портфолиото на корпоративните клиенти.
 • По-ефективни кредитни процеси и проактивно управление на качеството на кредитиране
 • Ефективен мениджмънт и осигуряване на управление на разходите

Глобална визия

 • Гарантиране на ускорен ръст в секторния дял на външнотърговските операции.
 • Обслужване на клиентите според световните стандарти.
 • Ефективно интегриране в мрежата на международната финансова институции
 • Присъствие на пазарите в Северна Африка, Близкия Изток, Района на Персийският Залив и Далечният Изток.