УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

НА 30.12.2016 г., БАНКАТА ЩЕ ПРИЕМА И ИЗПЪЛНЯВА ПЛАТЕЖНИ НАРЕЖДАНИЯ ПО БИСЕРА, RINGS И ВАЛУТНИ ПРЕВОДИ ДО 12.30 h.

ВСИЧКИ НАРЕЖДАНИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯ, ПОСТЪПИЛИ СЛЕД ПОСОЧЕНИЯ ЧАС ЩЕ БЪДАТ ИЗПЪЛНЯВАНИ НА 03.01.2017 г.

С УВАЖЕНИ