Информационна кампания Кибер измами (Cyber Scams)

 Уважаеми Клиенти и Партньори,

              Зираат Банк – Клон София публикува настоящата информация в подкрепа на съвместната информационна кампания на Европол, Европейската банкова федерация (ЕБФ) и техните партньори от частния и обществения сектор и в тази връзка ще разпространи материалите, с които информационната кампания цели да информира потребителите за различни видове кибер измами.

              Материалите ще бъдат разпространявани в множество европейски държави, като част от Европейски месец на киберсигурността. Това е кампания за повишаване на осведомеността в Европейския Съюз, която подпомага кибер сигурност сред гражданите и организациите, като популяризира лесни стъпки, които могат да бъдат предприети за защита на техните лични, финансови и професионални данни. Целта е посланията на кампанията да достигнат до възможно най-голям брой клиенти, които потенциално могат да станат жертва на изброените опити за измама.

            Информационната кампания Кибер измами (Cyber Scams) ще бъде официално обявена на 17 октомври 2018г. на Конференция за кибер сигурност в Брюксел, организирана от Европейската банкова федерация (ЕБФ) и ще бъде придружена от съвместно прес съобщение на Европол и ЕБФ.

Измами с компрометирани бизнес имейли/имейли, привидно изпратени от ръководител в компанията – измамници се представят за ръководители в организацията и заблуждават лицето, за да плати фалшива фактура или да направи неразрешен трансфер от бизнес сметката на компанията.

***

Измами с фактури /Invoice fraud: Кибер престъпниците могат да се свържат с компания и да се представят за доставчици или клиенти, които са променили банковите си данни. Измамниците искат банковите данни за плащане (т.е. данните за банковата сметка на получателя) по бъдещи фактури да бъдат променени. Новата сметка се контролира от измамниците. Това е измама с фактури, не ставайте жертви! Съвети за бизнеса: предотвратете Кибер измами, като обучите персонала относно различните видове опити за злоупотреба.

***

Банкови фишинг имейли, Банкови фишинг sms-и, Банкови вишинг обаждания (Vishing, Smishing и Phishing): Измамниците използват социално инженерство като целта им са банковите клиенти. Запознайте се с най-честите видове атаки: Банковите фишинг имейли могат да бъдат много подвеждащи. Те могат да изглеждат идентични с действителната кореспонденция между банките и клиентите. Внимавайте, когато получавате банкова кореспонденция. Бъдете особено бдителни, ако имейл от "банката" изисква от вас чувствителна информация (например, паролата за онлайн банкиране). Когато се съмнявате, проверете на уеб сайта на вашата банка или й се обадете: [www.ziraatbank.bg] Запомнете: измамниците могат да намерят основна информация за вас онлайн и да я използват, за да ви подлъжат да разкриете лична, финансова или свързана със сигурността информация. Не се поддавайте!

****

Инвестиционните измами могат да ви струват много пари, вместо да спечелите от тях. Научете се да разпознавате знаците: 🔸🔸 Неколкократно получавате непоискано обаждане 🔸🔸 Обещават ви бърза възвръщаемост и ви уверяват, че инвестицията е безопасна 🔸🔸 Офертата е валидна само за ограничен срок от време 🔸🔸 Офертата е достъпна само за вас и не трябва да я споделяте с никого Ставали ли сте жертва на инвестиционни измами в миналото? Бъдете внимателни, можете да станете повторно жертва на опити за измама – измамниците вероятно ще ви нарочат отново или ще продадат вашите данни на други престъпници. Попадали ли сте на #измама при онлайн пазаруване?Докладвайте на полицията – така може да помогнете да се спре разпространението й и да не бъдат засегнати и други хора. Плащайте онлайн покупки, само когато сте свързани към сигурна интернет връзка - Избягвайте да използвате безплатна или отворена обществена безжична връзка.