Промяна на тарифата за физически лица от 01.10.2021 г