Промени в приетите Мерки....

Промени в приетите Мерки при финансови затруднения на индивидуални клиенти и юридически лица – кредитополучатели при “Те-Дже Зираат Банкасъ - клон София“, вследствие на пандемията от COVID19”