A- A+

Онлайн Банкиране

Услугата Интернет Банкиране е защитена и надеждна система за онлайн банкиране, достъпна през Интернет, по всяко време и място и на Ваше разположение 24 часа в денонощието.
Чрез нея ние Ви предоставяме сигурен и бърз достъп до Вашите разплащателни сметки, регистрирани в Зираат Банк.

При управлението на Вашите средства и парични постъпления, Вие получавате следните възможности:

  • нареждане на преводи в лева и валута;
  • нареждане на преводи към бюджета;
  • подаване на заявка за теглене на суми в брой;
  • нареждане за безкасова покупко-продажба на валута;
  • попълване на съпътстващи преводите декларации;
  • изпращане на съобщения до банката.

Получавате и актуална информация за:

  • наличността, плащанията и постъпленията по Вашите сметки;
  • движения и извлечения по сметките Ви;

Документи