Новини о Обяви
 • Те-Дже Зираат Банкасъ – Клон София Продава

  Уведомяваме ви, че за периода 08.03 – 08.04.2019г., е обявена публична продан на Поземлен имот с идентификатор 72624.154.7, находящ се в град Добрич, община Добрич, Промишлена зона „Север“, п.к. 9300 „Екострой“, с площ 6549 кв.м., заедно с построените в същия сгради: ремонтно хале за камиони, със застроена площ от 410,09 кв.м., офис сграда на два етажа със застроена площ от 121,85 кв.м., склад за гуми със застроена площ от 106,71 кв.м., пропуск охрана със застроена площ от 31.82 кв.м., санитарно помещение със застроена площ от 18,14 кв.м..

  За допълнителна информация се обръщайте към ЧСИ Слави Сербезов - тел.: 058 – 605766; 0889 - 517 667.

 • ZIRAATBAK DEBIT CARDFACILITIES

 • Те-Дже Зираат Банкасъ Продава

  Уважаеми клиенти,

  „Те-Дже Зираат Банкасъ – Клон София“ КЧТ Ви уведомява, че е взискател по изпълнително дело 631/2018г. по описа на ЧСИ Минка Пенчева Станчева - Цойкова, Рег. № 822 на КЧСИ, по което се продава следният недвижим имот:

  Поземлен имот, с адрес: област ПЛОВДИВ, община МАРИЦА, село Войводиново, местност – „ПОЛУК ТАРЛА, в близост до АМ „Тракия”

  Идентификатор: 11845.7.25, номер на имотна партида 97639.

  площ на имота: 6079.000 кв.

  лице за контакт: ЧСИ Минка Пенчева Станчева – Цойкова – тел.: 032/ 263 938

  Предстояща публична продан: от 25.01.2019г. до 25.02.2019г.

 • ТЕ-ДЖЕ Зираат Банк клон София продава следния имот

  Те Дже Зираат банк клон София гр. Айтос       Промишлена зона - бивш военен завод, ЕКАТТЕ 00151, поземлен имот, с площ 24,021 декара, ведно с построените в имота -  1.монтажен цех със ЗП - 1443 кв.м, 2.склад със ЗП - 528 кв.м, 3.триетажна административна сграда с РЗП - 1056 кв. м.;

  За подробности телефон за контакти 02 980 99 04

Кореспондентски Сметки

Зираат Банк поддържа широка кореспондентска мрежа с Банки по цял свят с цел удовлетворяване на нуждите на клиентите си в областта на международните транзакции.

Повече информация

Клонова Мрежа

Клоновата мрежа на Зираат Бнак в България включва клоновете в София, Пловдив, Кърджали и Варна.

Повече информация