Новини о Обяви
 • Информационна кампания Кибер измами (Cyber Scams)

  Европейски месец на киберсигурността

  Информационната кампания Кибер измами (Cyber Scams) ще бъде официално обявена на 17 октомври 2018г. на Конференция за кибер сигурност в Брюксел, организирана от Европейската банкова федерация (ЕБФ) и ще бъде придружена от съвместно прес съобщение на Европол и ЕБФ.

  Зираат Банк – Клон София публикува настоящата информация в подкрепа на съвместната информационна кампания на Европол, Европейската банкова федерация (ЕБФ) и техните партньори от частния и обществения сектор и в тази връзка ще разпространи материалите, с които информационната кампания цели да информира потребителите за различни видове кибер измами.

 • Емисия на ценна книга в Евро.

  Бихме искали да Ви уведомим, че в периода от 12 Септември 2018 до 12 Октомври 2018 Министерството на Финансите на Република Турция с посредничеството на Зираат Банк Турция поетапно ще издава държавна ценна книга в Евро, която ще може да се закупува както от местни, така и от чуждестранни физически лица.

  Повече информация

 • Регламент GDPR

  Уважаеми Клиенти,

  Считано от 25 май 2018г.  в Европейския Съюз влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/ 679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните). „Те-Дже Зираат Банкасъ – Клон София“ КЧТ би искала да Ви запознае с  общата информация за обработката на лични данни във връзка със задълженията на Банката за обработване на личните данни, предоставени от Клиентите, Служителите, Партньорите и Контрагентите ни. 

  Обща информация за побработката на Вашите лични данни от „Те-Дже Зираат Банкасъ – Клон София“ КЧТ

 • Платежната сметка за основни операции

  Платежната сметка за основни операции е предназначена за Физически лица - местни или чуждестранни, пребиваващи законно в Европейския съюз, включително такива без постоянен адрес...

  Подробности...

Кореспондентски Сметки

Зираат Банк поддържа широка кореспондентска мрежа с Банки по цял свят с цел удовлетворяване на нуждите на клиентите си в областта на международните транзакции.

Повече информация

Клонова Мрежа

Клоновата мрежа на Зираат Бнак в България включва клоновете в София, Пловдив, Кърджали и Варна.

Повече информация