Новини о Обяви
 • „Те-Дже Зираат Банкасъ – Клон София“ КЧТ Ви уведомява, че е взискател по изпълнително дело 20167340400855

  Уважаеми клиенти,

  „Те-Дже Зираат Банкасъ – Клон София“ КЧТ Ви уведомява, че е взискател по изпълнително дело 20167340400855, по описа на ЧСИ ЗВЕЗДЕЛИНА ВАСИЛЕВА, с рег. № 734 на КЧСИ, с район нa действие Окръжен съд - Габрово, по което се продава следният недвижим имот:

  Поземлен имот с идентификатор 14218.503.315 по КК и КР на град Габрово, община Габрово, област Габрово, одобрени със заповед РД-18-64/26.10.2007 г. на Изп. Директор на АГКК, без последващо изменение, с площ 4142 кв.м., с адрес: гр. Габрово, п.к. 5300, ул. „Орловска“. Номер по предходен план :1504 „а“, в квартал 13

  Обявена публична продан: от 24.03.2019г. до 24.04.2019г.

  Начална цена, от която ще започне наддаването на имота, е 214 560 (двеста и четиринадесет хиляди петстотин и шестдесет лева). Върху цената не се дължи ДДС.

  Лице за контакт: ЧСИ ЗВЕЗДЕЛИНА ВАСИЛЕВА, рег. № 734 – тел.: 066/802880, 066/862880

 • Те-Дже Зираат Банкасъ – клон София продава

  Те-Дже Зираат Банкасъ – клон София

  продава

   

  Къща за гости и ресторант в с. Папрат, общ. Джебeл

  Продажна цена:  100 000 BGN

  Тип на имота:  Къща за гости и ресторант 

  Район: Община Джебел, с. Папрат, мах. Мащеница 

  Площ: 1032 м2

    

  Описание:

  Къщата за гости и ресторантът се намират на 5 км. от гр. Джебел, разположени в прекрасните предели на Родопите. Селището е на 50 км. от новия ГПП Маказа. В околностите има доста забележителности. Възможност за почивка и релакс.

  Представлява неурегулиран поземлен имот, находящ се в урбанизираната територия на с. Папрат, мах.  „Мащеница”, общ. Джебел, обл. Кърджали, с площ от 1032 кв.м., ведно с построените в него две сгради.  

  -          Двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 130.20 кв.м., състояща се от: първи етаж – кухня, 4 стаи, коридор, 2 бани с тоалетни, тераса и вътрешно стълбище за втория етаж и втори етаж – кухня, 3 стаи, коридор, баня с тоалетна, 2 тераси и стълбище;

  -          Двуетажна масивна жилищна сграда, състояща се от: първи етаж със застроена площ от 80.00 кв.м., съдържащ едно складово помещение, което е преустроено като ресторант и втори етаж със застроена площ от 66.30 кв.м., съдържащ кухня, 2 стаи, коридор, баня с тоалетна, коридор и тераса. Плътно до сградата е построено допълнително помещение - барбекю.     

  Забележка: За сградите е налице активна имуществена застраховка, валидна до юли 2019г.

   

  За контакти:

  +359 361  546 55

  +359 361  546 57

  +359 884 340328 

 • Те-Дже Зираат Банкасъ Продава

  Те-Дже Зираат Банкасъ Продава

  Уважаеми клиенти,

  „Те-Дже Зираат Банкасъ – Клон София“ КЧТ Ви уведомява, че е взискател по изпълнително дело 631/2018г. по описа на ЧСИ Минка Пенчева Станчева - Цойкова, Рег. № 822 на КЧСИ, по което се продава следния недвижим имот:

  Поземлен имот, с адрес: област ПЛОВДИВ, община МАРИЦА, село Войводиново, местност – „ПОЛУК ТАРЛА, в близост до АМ „Тракия”

  Идентификатор: 11845.7.25, номер на имотна партида 97639.

  площ на имота: 6079.000 кв.м

  Предстояща публична продан: от 17.05.2019г. до 17.06.2019г.

  Начална цена: 47 952 лева

  лице за контакт: ЧСИ Минка Пенчева Станчева – Цойкова – тел.: 032/ 263 938

 • Те-Дже Зираат Банкасъ – Клон София Продава

  Уведомяваме ви, че за периода 08.03 – 08.04.2019г., е обявена публична продан на Поземлен имот с идентификатор 72624.154.7, находящ се в град Добрич, община Добрич, Промишлена зона „Север“, п.к. 9300 „Екострой“, с площ 6549 кв.м., заедно с построените в същия сгради: ремонтно хале за камиони, със застроена площ от 410,09 кв.м., офис сграда на два етажа със застроена площ от 121,85 кв.м., склад за гуми със застроена площ от 106,71 кв.м., пропуск охрана със застроена площ от 31.82 кв.м., санитарно помещение със застроена площ от 18,14 кв.м..

  За допълнителна информация се обръщайте към ЧСИ Слави Сербезов - тел.: 058 – 605766; 0889 - 517 667.

Кореспондентски Сметки

Зираат Банк поддържа широка кореспондентска мрежа с Банки по цял свят с цел удовлетворяване на нуждите на клиентите си в областта на международните транзакции.

Повече информация

Клонова Мрежа

Клоновата мрежа на Зираат Бнак в България включва клоновете в София, Пловдив, Кърджали и Варна.

Повече информация