Новини о Обяви
 • Защита на вашите влогове

  Въпроси и отговори за гарантирането на влоговете, 2019  Download

 • „Те-Дже Зираат Банкасъ – Клон София“ КЧТ Ви уведомява, че е взискател по изпълнително дело 20167340400855

  Уважаеми клиенти,

  „Те-Дже Зираат Банкасъ – Клон София“ КЧТ Ви уведомява, че е взискател по изпълнително дело 20167340400855, по описа на ЧСИ ЗВЕЗДЕЛИНА ВАСИЛЕВА, с рег. № 734 на КЧСИ, с район нa действие Окръжен съд - Габрово, по което се продава следният недвижим имот:

  Поземлен имот с идентификатор 14218.503.315 по КК и КР на град Габрово, община Габрово, област Габрово, одобрени със заповед РД-18-64/26.10.2007 г. на Изп. Директор на АГКК, без последващо изменение, с площ 4142 кв.м., с адрес: гр. Габрово, п.к. 5300, ул. „Орловска“. Номер по предходен план :1504 „а“, в квартал 13

  Обявена публична продан: от 24.03.2019г. до 24.04.2019г.

  Начална цена, от която ще започне наддаването на имота, е 214 560 (двеста и четиринадесет хиляди петстотин и шестдесет лева). Върху цената не се дължи ДДС.

  Лице за контакт: ЧСИ ЗВЕЗДЕЛИНА ВАСИЛЕВА, рег. № 734 – тел.: 066/802880, 066/862880

 • Те-Дже Зираат Банкасъ – клон София продава

  Те-Дже Зираат Банкасъ – клон София

  продава

   

  Къща за гости и ресторант в с. Папрат, общ. Джебeл

  Продажна цена:  100 000 BGN

  Тип на имота:  Къща за гости и ресторант 

  Район: Община Джебел, с. Папрат, мах. Мащеница 

  Площ: 1032 м2

    

  Описание:

  Къщата за гости и ресторантът се намират на 5 км. от гр. Джебел, разположени в прекрасните предели на Родопите. Селището е на 50 км. от новия ГПП Маказа. В околностите има доста забележителности. Възможност за почивка и релакс.

  Представлява неурегулиран поземлен имот, находящ се в урбанизираната територия на с. Папрат, мах.  „Мащеница”, общ. Джебел, обл. Кърджали, с площ от 1032 кв.м., ведно с построените в него две сгради.  

  -          Двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 130.20 кв.м., състояща се от: първи етаж – кухня, 4 стаи, коридор, 2 бани с тоалетни, тераса и вътрешно стълбище за втория етаж и втори етаж – кухня, 3 стаи, коридор, баня с тоалетна, 2 тераси и стълбище;

  -          Двуетажна масивна жилищна сграда, състояща се от: първи етаж със застроена площ от 80.00 кв.м., съдържащ едно складово помещение, което е преустроено като ресторант и втори етаж със застроена площ от 66.30 кв.м., съдържащ кухня, 2 стаи, коридор, баня с тоалетна, коридор и тераса. Плътно до сградата е построено допълнително помещение - барбекю.     

  Забележка: За сградите е налице активна имуществена застраховка, валидна до юли 2019г.

   

  За контакти:

  +359 361  546 55

  +359 361  546 57

  +359 884 340328 

 • Те-Дже Зираат Банкасъ Продава

  Те-Дже Зираат Банкасъ Продава

  Уважаеми клиенти,

  „Те-Дже Зираат Банкасъ – Клон София“ КЧТ Ви уведомява, че е взискател по изпълнително дело 631/2018г. по описа на ЧСИ Минка Пенчева Станчева - Цойкова, Рег. № 822 на КЧСИ, по което се продава следния недвижим имот:

  Поземлен имот, с адрес: област ПЛОВДИВ, община МАРИЦА, село Войводиново, местност – „ПОЛУК ТАРЛА, в близост до АМ „Тракия”

  Идентификатор: 11845.7.25, номер на имотна партида 97639.

  площ на имота: 6079.000 кв.м

  Предстояща публична продан: от 17.05.2019г. до 17.06.2019г.

  Начална цена: 47 952 лева

  лице за контакт: ЧСИ Минка Пенчева Станчева – Цойкова – тел.: 032/ 263 938

Кореспондентски Сметки

Зираат Банк поддържа широка кореспондентска мрежа с Банки по цял свят с цел удовлетворяване на нуждите на клиентите си в областта на международните транзакции.

Повече информация

Клонова Мрежа

Клоновата мрежа на Зираат Бнак в България включва клоновете в София, Пловдив, Кърджали и Варна.

Повече информация