Новини о Обяви
 • Те-Дже Зираат Банкасъ Продава

  Уважаеми клиенти,

  „Те-Дже Зираат Банкасъ – Клон София“ КЧТ Ви уведомява, че е взискател по изпълнително дело 039/2018г. по описа на ЧСИ Ренета Милчева Василева, Рег. № 790 на КЧСИ, по което се продава следният недвижим имот:

  Еднофамилна двуетажна жилищна сграда, находяща се в село Панчарево, район Панчарево при Столична община, местност „Детски град”, ул. „Църнокос” № 35, със застроена площ 169,80 кв.м. и разгърната застроена площ 271,41 кв.м., заедно с дворното място, в което е построена същата съставляващо УПИ ХХХ – 45 от квартал 15 по плана на гр.София, село Панчарево, местност Детски град с площ от 500 кв.м.

  Лице за контакт: ЧСИ Ренета Милчева Василева – тел.: 0884 / 719 782

  Предстояща публична продан: от 10.11.2018г. до 10.12.2018г.

  Начална цена, от която ще започне наддаването на имота, е 282 096 (двеста осемдесет и две хиляди и деветдесет и шест лева).

  За повече детайли, моля последвайте този линк: Тук

 • Те-Дже Зираат Банкасъ Продава

  Уважаеми клиенти,

  „Те-Дже Зираат Банкасъ – Клон София“ КЧТ Ви уведомява, че е взискател по изпълнително дело 631/2018г. по описа на ЧСИ Минка Пенчева Станчева - Цойкова, Рег. № 822 на КЧСИ, по което се продава следният недвижим имот:

  Поземлен имот, с адрес: област ПЛОВДИВ, община МАРИЦА, село Войводиново, местност – „ПОЛУК ТАРЛА, в близост до АМ „Тракия”

  Идентификатор: 11845.7.25, номер на имотна партида 97639.

  площ на имота: 6079.000 кв.

  лице за контакт: ЧСИ Минка Пенчева Станчева – Цойкова – тел.: 032/ 263 938

  Предстояща публична продан: от 25.01.2019г. до 25.02.2019г.

 • ТЕ-ДЖЕ Зираат Банк клон София продава следния имот

   ДЖЕ Зираат Банк клон София продава следния имот в  гр. Хасково    ул. Алеко Константинов 2, Поземлен имот по кадастралната карта на гр.Хасково, площ на имота 731 кв.м, ведно с 1.Двуетажна сграда със ЗП 219 кв.м, предназначение - Административно делова сграда и 2.Едноетажна сграда с със ЗП 58 кв.м, с предназтачение - Хангар, депо, гараж

  Налична имуществена застраховка на имота валидна до август 2019г.

  За контакти тел 02 980 99 04

   

   

 • ТЕ-ДЖЕ Зираат Банк клон София продава следния имот

  Те Дже Зираат банк клон София гр. Айтос       Промишлена зона - бивш военен завод, ЕКАТТЕ 00151, поземлен имот, с площ 24,021 декара, ведно с построените в имота -  1.монтажен цех със ЗП - 1443 кв.м, 2.склад със ЗП - 528 кв.м, 3.триетажна административна сграда с РЗП - 1056 кв. м.;

  За подробности телефон за контакти 02 980 99 04

Кореспондентски Сметки

Зираат Банк поддържа широка кореспондентска мрежа с Банки по цял свят с цел удовлетворяване на нуждите на клиентите си в областта на международните транзакции.

Повече информация

Клонова Мрежа

Клоновата мрежа на Зираат Бнак в България включва клоновете в София, Пловдив, Кърджали и Варна.

Повече информация